Dank voor jullie opkomst op onze eetdag

Beste ouders, sponsors, supporters, sympathisanten en spelers,

We mogen als club terecht fier zijn op de voorbije Restaurantdag. Deze was, met net geen 600 eters, de beste editie van de voorbije 4 jaar.

Bedankt allemaal voor de mooie opkomst en jullie steun. Uiteraard, en zonder hen is er weinig mogelijk in een club vandaag, ook bedankt aan al de vrijwilligers die een handje hebben toegestoken.

De opbrengst van deze eetdag, die volledig naar de Jeugdwerking gaat, zal in hoofdzaak gespendeerd worden aan een verbeterde sportinfrastructuur voor de jeugd.

Naast het succes zijn we ook niet blind geweest voor de kleine mankementen tijdens de eetdag o.a de langere wachttijden en de niet altijd warme maaltijden. Als er nog andere aandachtspunten waren dan horen we die graag.

We blijven als club ook niet stilzitten. Volgende activiteiten staan al in de steigers:

  • Avondtornooi op 5 mei onder deskundige leiding van Pascal Dardenne (meer info volgt later)
  • Opruimdag op 26 mei met als doel de lokalen en de terreinen eens goed op te kuisen. Voor de vrijwilligers die komen helpen biedt het Bestuur op het einde van de dag een hapje en een drankje aan.

Met een hart voor de club van je zoon, hou deze activiteiten goed in het oog, meld je aan als vrijwilliger en noteer de data in je agenda.

Sportieve groeten,

Het Bestuur