Ploegverantwoordelijken

De ploegverantwoordelijke is een nieuwe rol bij jeugdploegen die we, op initiatief van het oudercomité, hebben trachten te definiëren. Enerzijds ondersteunt hij de afgevaardigde bij een aantal extra-sportieve taken, en anderzijds is hij het aanspreekpunt van de ploeg voor het bestuur.

Onderstaande taakverdeling is daarbij enkel een leidraad. In de praktijk bepalen trainer, afgevaardigde en ploegverantwoordelijke best in onderling overleg hoe de concrete taakverdeling binnen hun ploeg verloopt.

Ondersteunen van de afgevaardigde

Om de afgevaardigde te ondersteunen kan de ploegverantwoordelijke een aantal extra-sportieve taken van hem overnemen, zoals de volgende:

  • Terrein klaarmaken en opruimen (tem U13, bij thuiswedstrijd) : Bij wedstrijden tot en met U13 zorgen de ploegverantwoordelijke en afgevaardigde, samen met andere ouders, ervoor dat het terrein correct is afgebakend en de tijdelijke doelen zijn verankerd, en dat achteraf alles weer wordt opgeruimd.
  • Klaarzetten tafels na thuiswedstrijden : De ploegverantwoordelijke zorgt ervoor dat er in de kantine voor beide ploegen tafels zijn gereserveerd en op elke tafel de nodige drank en glazen aanwezig zijn. Indien nodig zorgt hij samen met de trainer voor toezicht aan tafel.
  • Hapje na de wedstrijd : Na de wedstrijd zorgen ouders er beurtelings voor dat er iets te eten is voor de spelers. De afgevaardigde en/of ploegverantwoordelijke stelt een beurtrol op en communiceert dit naar de ouders. De ploegverantwoordelijke ziet toe op de goede uitvoering hiervan
  • Schoonmaken kleedkamers en beheer wedstrijduitrusting (vanaf U11) : Zonodig kunnen deze taken worden overgenomen door de ploegverantwoordelijke.

Aanspreekpunt van de ploeg

Daarnaast willen we de interactie tussen het bestuur en de afzonderlijke ploegen bevorderen.

De ploegverantwoordelijke is, naast de trainer, degene die het bestuur over de ploeg kan contacteren (bv. bij het verdelen van kledij, zoeken van vrijwilligers, organiseren van evenementen, algemene communicatie…). Indien nodig kan de ploegafgevaardigde ook zelf contact opnemen met het bestuur.

Ook willen we, om het clubgevoel te bevorderen, graag elke ploeg één of meerdere keren op onze site en Facebook pagina in het zonnetje zetten. Dit hoeft niet te gebeuren door de ploegverantwoordelijke zelf, maar hij vormt wel het aanspreekpunt hiervoor.