Rol van de ploegverantwoordelijke

De ploegverantwoordelijke is een nieuwe rol bij (jeugd)ploegen die we, op initiatief van het oudercomité, hebben trachten te definiëren. Enerzijds ondersteunt hij de afgevaardigde bij een aantal extra-sportieve taken, en anderzijds is hij het aanspreekpunt van de ploeg naar buiten toe.

De onderstaande taakverdeling is daarbij enkel een leidraad. In de praktijk bepalen trainer, afgevaardigde en ploegverantwoordelijke best in onderling overleg hoe de concrete taakverdeling binnen hun ploeg verloopt.

Ondersteunen van de afgevaardigde

Om de afgevaardigde te ontlasten kan de ploegverantwoordelijke een aantal extra-sportieve taken van hem overnemen, zoals de volgende:

  • Terrein klaarmaken en opruimen (tem U13, bij thuiswedstrijd) : Bij wedstrijden tot en met U13 zorgen de ploegverantwoordelijke en afgevaardigde, samen met andere ouders, ervoor dat het terrein correct is afgebakend en de tijdelijke doelen zijn verankerd, en dat achteraf alles weer wordt opgeruimd.
  • Klaarzetten tafels na thuiswedstrijden : De ploegverantwoordelijke zorgt ervoor dat er in de kantine voor beide ploegen tafels zijn gereserveerd en op elke tafel de nodige drank en glazen aanwezig zijn. Indien nodig zorgt hij samen met de trainer voor toezicht aan tafel.
  • Hapje na de wedstrijd : Na de wedstrijd zorgen ouders er beurtelings voor dat er iets te eten is voor de spelers. De afgevaardigde en/of ploegverantwoordelijke stelt een beurtrol op en communiceert dit naar de ouders. De ploegverantwoordelijke ziet toe op de goede uitvoering hiervan
  • Schoonmaken kleedkamers en beheer wedstrijduitrusting (vanaf U11) : Zonodig kunnen deze taken worden overgenomen door de ploegverantwoordelijke.

Aanspreekpunt van de ploeg

Daarnaast willen we de interactie tussen bestuur en de afzonderlijke ploegen bevorderen. Ook hier is de onderstaande lijst slechts een uitgangspunt en kunnen trainer, afgevaardigde en andere ouders in samenspraak ook hun deel van de taken vervullen.

Belangrijk is vooral dat het bestuur met de ploegverantwoordelijke een vast aanspreekpunt heeft.

  • Verdeling van kledij binnen de ploeg : De ploegverantwoordelijke ontvangt bij het begin van het seizoen voor elke speler een kledingpakket. Hij zorgt ervoor dat de speler dit tijdig krijgt. Indien er zaken ontbreken stelt hij het bestuur hiervan op de hoogte.
  • Verdeling en opvolging van (eet)kaarten in samenspraak met de trainer : De ploegverantwoordelijke assisteert hierin de trainer waar nodig.
  • Aanspreekpunt van de cel communicatie : Om het clubgevoel te bevorderen wordt iedere ploeg gevraagd om, tijdens een bepaalde periode, iets door te sturen voor publicatie op onze site en Facebook pagina. Dit hoeft niet te gebeuren door de ploegverantwoordelijke zelf, maar hij vormt wel het aanspreekpunt hiervoor.
  • Organiseren van hulp door ouders in de kantine : Iedere ploeg is verantwoordelijk om op bepaalde momenten hulp te verlenen aan ons vaste kantinepersoneel. De ploegverantwoordelijke leidt dit in goede banen en vormt het aanspreekpunt voor kantinepersoneel en bestuur.
  • Stimuleren van vrijwilligers voor club-activiteiten : Ook hier is de ploegverantwoordelijke het aanspreekpunt voor de trainer en onze cel evenementen.
  • Contact met het bestuur : Indien nodig neemt de ploegafgevaardigde contact op om met het bestuur om praktische zaken te verbeteren, problemen binnen de ploeg aan te kaarten of ondersteuning te vragen voor ploegactiviteiten.