Bestuur

We zijn permanent op zoek naar mensen die bereid zijn om mee hun schouders onder onze club te zetten als bestuurslid of medewerker. Concreet zijn we nog dringend op zoek naar een verantwoordelijke voor de accommodatie en een financieel medewerker.

Heb je interesse om deel uit te maken van het bestuur of een bepaalde taak op te nemen binnen de club? Laat zeker niet na om ons te contacteren!

Dagelijks bestuur

Medewerkers

Organisatie

KVV Lummen is een vzw die wordt bestuurd door een beheerraad die verantwoordelijk is voor het bepalen van het beleid, en een dagelijks bestuur dat zorgt voor de uitvoering ervan. Het bestuur wordt daarin ondersteund door het oudercomité.

De beheerraad wordt gevormd door alle aan de club verbonden leden die stemrecht hebben, maar niet noodzakelijk ook in de dagelijkse werking van de club zitten.

Het dagelijks bestuur zorgt voor de dagelijkse werking van de club en brengt verslag uit aan de beheerraad. Het bestuur vergadert om de drie weken. Bestuurders en medewerkers zijn vrijwilligers: ze oefenen hun taken onbezoldigd uit.