Downloads

Hieronder vinden jullie documenten waarnaar op andere pagina’s wordt verwezen of die nuttig zijn voor KVVL leden. Ontbreken er nog downloads of zijn ze niet up-to-date, laat het ons weten!

Algemeen

Attest sportvoordeel

Ongevalaangife

Formulier Ongevalaangifte KBVB
Opm: gelieve dit recto verso af te drukken en te laten ondertekenen door het slachtoffer. Lees eerst het stappenplan voor invullen van de ongevalaangifte.