Privacy verklaring (GDPR)

Privacyverklaring spelers en clubleden

KVV Lummen maakt gebruik van een softwarepakket voor de administratieve en sportieve opvolging van de speler. Hiertoe worden bepaalde persoonsgegevens (naam, geboortedatum, adres, telefoon, email, rijksregisternummer) van de speler en van zijn aangeduide contactpersonen (vader, moeder, grootouder, … door de speler of zijn verantwoordelijke zelf te bepalen) bijgehouden .
Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor:

    1. Het voeren van de ledenadministratie en de dienstverlening aan de leden van de club.
    2. De communicatie tussen de speler, zijn ouders of verantwoordelijke personen, en de club en de ploeg (informatie over activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen)
    3. De sportieve opvolging van de speler: prestaties, evaluaties, aanwezigheden, ploegsamenstelling en allerhande statistieken.
    4. Het deelnemen aan competities en tornooien (sportieve administratie bij wedstrijden).
    5. De administratieve verwerking van alles wat de club aanbelangt (naar de federatie toe, naar de overheid toe, …)

De persoonsgegevens worden opgeslagen en gebruikt in het softwarepakket zolang KVV Lummen hiervan gebruik maakt. Elk lid van de club heeft recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op hem/haar betrekking hebben.
De persoonsgegevens worden verwijderd binnen de twee maanden na een uitdrukkelijke vraag van de speler of het lid van de club, of diens aangeduide verantwoordelijke, en na beëindiging van het lidmaatschap van de club.
Ook publiceert KVV Lummen beeldopnames van leden en sympathisanten op de website en Facebookpagina ter gelegenheid van wedstrijden, trainingen en evenementen (ploegfoto’s, foto’s van situaties, portretfoto’s, …).
Bij gerichte beelden waarbij de persoon in kwestie duidelijk herkenbaar is, zal steeds toestemming gevraagd worden voor publicatie.
Niet-gerichte beelden en sfeerfoto’s, waarbij er niet de intentie is dat bepaalde personen duidelijk in beeld komen, worden steeds genomen met respect voor de situatie en voor wie op de beelden staat.
KVV Lummen let er op dat de beeldopnames niet aanstootgevend zijn. Indien een speler of verantwoordelijke persoon of een clublid schriftelijk bezwaar maakt tegen het gebruik van bepaalde beelden (via brief, email, telefoonberichtje), zullen de beelden aangepast of verwijderd worden van de website en de Facebookpagina.

Als KVV Lummen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens en het gebruik van gerichte beelden en sfeerbeelden. Indien een speler of clublid hierover vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen, kan dit steeds gebeuren via brief (adres van de club) of mail (voetballummenadm@gmail.com).

Mochten er nadien klachten zijn over de verwerking van de persoonsgegevens, dan kan men zich richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel (contact@apd-gba.be)