Vrijwilligers

Tal van vrijwilligers maken KVV Lummen tot een bloeiende voetbalvereniging waar iedereen zoveel mogelijk (voetbal)plezier kan beleven!

Denk maar aan de terreinverzorgers, afgevaardigden, trainers, coördinatoren en bestuur, maar ook aan de vele helpende handen in de kantine en tijdens allerlei evenementen.

Al deze mensen zetten zich belangeloos en vol overgave in voor onze club en verdienen daarom het het grootste respect!