Missie en Visie

KVV Lummen wil in de eerste plaats zoveel mogelijk jongens en meisjes vanaf 4 jaar de kans bieden om hun favoriete sport op een kwalitatieve manier uit te oefenen. Uitgangspunt is spelers maximale kansen geven om in optimale omstandigheden in de eigen omgeving te kunnen voetballen. Daarnaast willen we ook de nodige aandacht schenken aan normen en waarden, want naast het sportieve primeert ook de sociale ontwikkeling van ieder individu binnen onze club. Tot slot willen we binnen KVV Lummen een hecht geheel vormen door het verenigingsleven op allerlei manieren positief te stimuleren.

Sportief

 • Continue aandacht voor de ontwikkeling en opleiding van de technische staf (gediplomeerd kader creëren)
 • Kwalitatieve opleiding bieden met herkenbaar voetbal (positief, verzorgd, aanvallend voetbal waarbij de manier waarop minstens even belangrijk is dan het resultaat)
 • Samenwerking met omringende clubs zodat we iedereen op zijn/ haar niveau kunnen laten voetballen
 • Doorstroming van zelf opgeleide jeugdspelers naar het eerste elftal

Sociaal

 • Voortdurende investering in de kwaliteit van de accommodatie
 • Bewaken van de kernwaarden en –normen binnen de club zoals respect, fairplay en correctheid
 • Positieve contacten met de omgeving nastreven (gemeente, clubs, scholen, …)
 • Open karakter van de club accentueren: iedereen is welkom; we maken geen onderscheid tussen talent, voorkeuren en/ of afkomst

Missie jeugdwerking

 • Jongeren uit Lummen (en de directe omgeving) maximale ontwikkelingskansen bieden om technisch, verzorgd en aanvallend voetbal te spelen in de eigen omgeving en in optimale omstandigheden.
 • De betere spelers fysisch, technisch, tactisch en mentaal klaarstomen voor de 1ste ploeg van KVV Lummen
 • We richten ons naar alle jongeren tussen 5 en 18 jaar, zowel jongens als meisjes.
 • We staan voor aanvallend, technisch onderlegd en verzorgd voetbal.
 • We staan voor waarden als fairplay, respect en correctheid.

Visie jeugdwerking

“Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!”

Sinds het Bosman-arrest heeft elke speler en zeker elke jeugdspeler de vrijheid om te kiezen voor welke club hij/ zij gaat of wil spelen. Voor ploegen met een gewestelijke of zelfs provinciale jeugd heeft dit dan ook consequenties. De betere spelers zetten tegenwoordig veel sneller dan vroeger de stap naar een club met een grotere naam. Hoewel wij binnen KVV Lummen de ontplooiing en vooruitgang van ieder individu willen stimuleren, streven wij er ook naar om zelf een zo goed mogelijke jeugdopleiding aan te bieden waardoor talenten zo lang mogelijk in de vertrouwde omgeving kunnen blijven voetballen.

Een goede jeugdopleiding betekent:

 • een jeugdopleiding die werkt met gekwalificeerde trainers
 • een jeugdopleiding waar de speler centraal staat
 • een jeugdopleiding die aan iedere speler voldoende leer- en speelkansen geeft, aangepast aan zijn/ haar niveau

“Als je een ploeg wilt hebben die goed voetbalt, moet je er voor zorgen dat ELKE speler graag komt voetballen en dat ELKE speler zo veel mogelijk leerkansen krijgt.”

Voetbal is een ploegsport. Onder een ploeg verstaan we niet alleen de basisspelers voor een bepaalde wedstrijd, maar ook de wisselspelers, de trainer, de afgevaardigde en de ouders. Een dergelijke ploeg kun je maken als iedereen aan dezelfde koord trekt, als iedereen plezier heeft, als iedereen (nieuwe) speelkansen krijgt en als iedereen zich er van bewust is dat het maar een spelletje is (plezier hebben in het spel wil per definitie niet zeggen winnen). Het wedstrijdresultaat laten we nooit primeren op het opleidingsresultaat en het spelplezier. Met spelen alleen kom je er natuurlijk niet. Als een kind niet uitgedaagd wordt in zijn spel, wordt hij het snel beu. Met andere woorden: een speler moet ook iets bijleren.

“Een speler kan pas goed leren voetballen als hij binnen elke categorie realistische (= leeftijdspecifieke) leerdoelen krijgt aangereikt.”

Tijdens de trainingen van onze jeugdspelers moeten wedstrijdvormen ruim aan bod komen. Een duiveltje een pass leren geven door de bal voor hem stil te leggen terwijl het jongetje zelf ook stilstaat, heeft geen zin. Zoiets valt ook niet tijdens een wedstrijd voor. Dit geldt natuurlijk ook voor de andere thema’s; wedstrijdgericht trainen is de boodschap. Het spreekt voor zich dat een goede coaching van de trainer dan onmisbaar is. Onder goede coaching verstaan we in de eerste plaats “positieve” coaching (het positieve benadrukken) en coaching tijdens de wedstrijden in functie van wat is aangeleerd tijdens de trainingen.

“Rome is niet op één dag gebouwd.”

Een goede jeugdwerking uitbouwen die kwalitatieve spelers wil vormen, is een proces op lange termijn. De opleiding van een jeugdspeler stopt niet op het einde van het seizoen.

Er moet doorstroming zijn:

 • Spelers moeten geëvalueerd worden en moeten weten wat hun sterktes en zwaktes zijn. Bovendien is dit ook nuttige informatie voor een volgende trainer.
 • Spelers moeten per leeftijd weten wat van hen wordt verwacht (werkpunten)
 • Spelers die hun ontwikkeling vooruit zijn, moeten de kans krijgen om bij een hogere leeftijdscategorie te spelen.
 • Op tal van vlakken moet er een uniformiteit (spelsysteem, trainingsopbouw, afspraken met trainers, afspraken met ouders, …) zijn tussen de verschillende leeftijdscategorieën. Op die manier vermijden we sneller conflicten en voor de spelers is alles ook veel duidelijker; ook als ze naar een volgende leeftijdscategorie gaan.
 • Speelkansen krijgen bij de seniorenwerking.