Aanvraag sportpremie?

Om mensen (jongeren en volwassenen) te stimuleren meer aan sport te doen, betalen de mutualiteiten een deel van het jaarlijkse lidgeld terug. Het bedrag van de sportpremie verschilt per leeftijd en per mutualiteit.

Om de premie aan te vragen print je het document van jouw mutualiteit af en vul je het in (met inbegrip van de klever van het ziekenfonds). Vervolgens steek je het ingevulde formulier in onze brievenbus op de club (aan de zijkant van het hoofdgebouw naast nr. 5) of bezorg je het aan je trainer of jeugdcoördinator.

Onze gerechtigde correspondent vult het formulier verder in en hangt het ingevulde formulier op het prikbord in de VIP kantine (gemiddeld een week later).