Afgevaardigden

Algemeen

De afgevaardigde heeft een sleutelrol bij wedstrijden. Om te beginnen is zijn aanwezigheid op het terrein verplicht. Hij moet op het wedstrijdblad staan en mag in principe tijdens de wedstrijd het terrein niet verlaten.

De afgevaardigde treedt op als verantwoordelijke van de club en heeft een voorbeeldfunctie. Hij zorgt er samen met de scheidsrechter voor dat de wedstrijd correct en rustig verloopt. Hij assisteert bij wissels op aangeven van de trainer en helpt bij de verzorging van gekwetste spelers. Bij een ernstig ongeval helpt hij de speler achteraf met het invullen van het formulier voor aangifte sportongeval.

Tenslotte is de afgevaardigde ook nauw betrokken bij de werking van zijn ploeg en helpt mee toezien op de toepassing van ons intern reglement. Bij eventuele problemen contacteert hij trainer, jeugdcoördinatoren of bestuur.

Opmerking: de afgevaardigde draagt een armband in de nationale driekleur die bij thuiswedstrijden binnenstebuiten (= wit) wordt gedragen. Daarmee onderscheidt hij zich van trainers (= rood) en verzorgers (= geel) die ook toegang hebben tot de neutrale zone.

Sportieve taken

 • Invullen wedstrijdblad : Voor alle competitiewedstrijden worden digitale wedstrijdbladen gebruikt.
 Het wedstrijdblad moet vóór de wedstrijd ingevuld worden, zowel door de thuisploeg als de bezoekende ploeg, en door de scheidsrechter worden gefinaliseerd.
 • Verzamelen (kids/e) ID-kaarten : In principe mogen enkel spelers die hun pasje of identiteitskaart kunnen voorleggen op het wedstrijdblad staan. Deze identiteitsbewijzen worden vóór de wedstrijd aan de scheidsrechter overhandigd. De afgevaardigde heeft het recht om de identiteitsbewijzen van de spelers van de tegenpartij te controleren. Na de wedstrijd bezorgt hij de identiteitskaarten terug aan spelers en staf.
 • Onthaal scheidsrechter (bij thuiswedstrijd) : De afgevaardigde toont de scheidsrechter z’n kleedkamer, luistert naar eventuele vragen en zorgt ervoor dat hij toegang heeft tot de digitale wedstrijdbladen. Bij de rust en na de wedstrijd begeleidt hij de scheidsrechter tot in de kleedkamer en vrijwaart hij hem van elke vorm van agressie. Voor de wedstrijd en tijdens de rust biedt hij de scheidsrechter een drankje aan en achteraf nodigt hij hem uit in de kantine.
 • Toezicht terrein (bij thuiswedstrijd) : De thuis-afgevaardigde is ervoor verantwoordelijk dat het terrein in orde is. Indien een gebrek wordt vastgesteld probeert hij een oplossing te bieden.  Samen met de scheidsrechter ziet hij er ook op toe dat enkel personen op het wedstrijdblad toegang hebben tot de neutrale zone.

Vanaf U13 wordt er gewerkt met officiële scheidsrechters. In dat geval krijgt de afgevaardigde enkele taken erbij:

 • Vergoeding scheidsrechter (bij thuiswedstrijd) : Officiële scheidsrechters krijgen een wedstrijdvergoeding die je terugvindt op het wedstrijdblad. Deze dient vóór de wedstrijd te worden betaald, bij voorkeur in de kleedkamer van de scheidsrechter. Deze vergoeding bekom je bij de verantwoordelijke van de kantine (normaal ligt de envelop met het juiste bedrag per scheidsrechter vooraf klaar).
 • Klaarleggen wedstrijdballen (bij thuiswedstrijd) : Voor aanvang van de wedstrijd bezorgt de afgevaardigde de wedstrijdbal aan de scheidsrechter. Hij zorgt er ook voor dat er tijdens de wedstrijd steeds extra ballen beschikbaar zijn in de neutrale zone.
 • Opvolging gele en rode kaarten : samen met de trainer houdt de ploegafgevaardigde eventuele uitsluitingen van spelers in het oog.
 • Controleren wedstrijdblad : Na wedstrijden met officiële scheidsrechters dienen de afgevaardigden van beide ploegen samen met de scheidsrechter het wedstrijdblad na te kijken vooraleer het wordt verstuurd.

Extra-sportieve taken

Deze verschillen ngl. de leeftijdscategorie van zijn ploeg. Omdat het moeilijk is om alle sportieve en extra-sportieve taken te combineren hebben we de rol van ploegverantwoordelijke in het leven geroepen. Bedoeling is dat ze samen de extra-sportieve taken binnen de ploeg verdelen en waar nodig andere ouders er bij betrekken.

 • Terrein klaarmaken en opruimen (tem U13, bij thuiswedstrijd) : Bij wedstrijden tot en met U13 zorgen de ploegverantwoordelijke en afgevaardigde, samen met andere ouders, ervoor dat het terrein correct is afgebakend en de tijdelijke doelen zijn verankerd, en dat achteraf alles weer wordt opgeruimd.
 • Hapje na de wedstrijd : Na de wedstrijd zorgen ouders er beurtelings voor dat er iets te eten is voor de spelers. De afgevaardigde en/of ploegverantwoordelijke stelt een beurtrol op, communiceert dit naar de ouders en ziet toe op de goede uitvoering hiervan.
 • Beheer wedstrijduitrusting (vanaf U11) : Vanaf U11 worden de uitrustingen na de wedstrijd verzameld en door één van de ouders gewassen. De afgevaardigde en/of ploegverantwoordelijke stelt een beurtrol op en communiceert deze naar de ouders. Na de wedstrijd telt hij de uitrustingen en bezorgt ze aan de ouder die aan de beurt is.
 • Schoonmaken kleedkamers : Na een thuiswedstrijd is elke ploeg zelf verantwoordelijk voor het kuisen van de kleedkamer. De afgevaardigde maakt hiervoor de nodige afspraken (beurtrol) en ziet toe op de uitvoering ervan door de spelers (of door de ouders bij de allerkleinsten).

Uitzonderlijke situaties bij officiële scheidsrechters (vanaf U13)

Bij afwezigheid van een officiële scheidsrechter krijgt de bezoekende partij steeds de voorkeur om de wedstrijd te leiden. Een aangesloten lid dat geen actieve scheidsrechter is en een wedstrijd leidt in vervanging van een afwezige scheidsrechter, heeft geen recht op een wedstrijdvergoeding maar krijgt wel 2 consumpties.

Ingeval van forfaitverklaring ter plaatse of indien de wedstrijd door de scheidsrechter op het terrein wordt afgelast wegens een onbespeelbaar veld of ongunstig weer, moet het scheidsrechtersblad ook worden ingevuld.

Wanneer een wedstrijd niet kan starten ingevolge de afwezigheid van één van de ploegen, heeft een officiële scheidsrechter toch recht op de volledige wedstrijdvergoeding.