JEUGDSAMENWERKING Seizoen 2021-2022

V.K. Gestel en K.V.V. Lummen zijn verheugd hun jeugdsamenwerking voor het komende voetbal seizoen te kunnen aankondigen.

Het voetbalseizoen 2021-2022 komt in zicht en we bereiden ons voor op een “normaal” seizoen aangezien de coronacijfers de goede richting uitgaan.

We kwamen al snel tot de vaststelling dat het niet vanzelfsprekend is om in iedere leeftijdscategorie een ploeg op de been te brengen. Beide clubs hebben echter als uitgangspunt dat iedere speler die zich aanbiedt moet kunnen voetballen.
Met deze gedachte in ons achterhoofd hebben we gesprekken aangevat en op heel korte termijn waren we het eens dat een samenwerkingsakkoord voor beide clubs, en vooral voor de spelers van beide clubs, een grote stap in de goede richting zou betekenen. Vandaar dat we enthousiast en met enige fierheid meedelen dat het samenwerkingsakkoord op 31 mei 2021 ondertekend werd.

De clubs hebben al heel wat praktische punten onder de loep genomen zoals trainingen, wedstrijden, inschrijvingen, lidgelden enz. en deze info werd reeds met alle betrokken jeugdspelers, hun ouders en al de trainers besproken.

We kunnen dus met een gerust gemoed van start en wensen iedereen die nauw betrokken is met beide clubs een sportief en fijn voetbal seizoen.

Sportieve groeten,
Bestuur V.K. Gestel en K.V.V. Lummen